اطلاعات

زیرمجموعه ها

متخصص بيماريهای اعصاب و روان (روانپزشك)
عضو كالج سلطنتى روانپزشكان انگلستان.

با بيش از بيست و پنج سال سابقه پزشكى و پانزده سال سابقه كار در زمينه بيماری های‌اعصاب و روان در Private practice و NHS.

زبان
انگلیسی , فارسی

درباره ما

دكتر طارى دوره پزشكى عمومى را در ايران به اتمام رسانيد و پس از دو سال فعاليت طبى به عنوان پزشك عمومى و پزشك اورژانس در ايران در سال ١٩٩٩ با هدف ادامه و ارتقا تحصيل به انگلستان مهاجرت نمود. در ابتدا دكتر طارى در رشته های مختلف پزشكى به فعاليت پرداخت سپس به ادامه تحصيل در رشته روانپزشكى با گرايش روانپزشكى بالغين پرداخت. دكتر طارى دانش و شناخت عميقى از اثار بيماريهای جسمى بر روان و بيماری های روانى بر جسم دارد.
دكتر طارى دوره تخصصی خود را در سال ٢٠١٥ در شهر لندن Central & Northwest London NHS Trust به اتمام رساند و سپس به عنوان متخصص روانپزشك در يكى از بيمارستان های لندن در Camden & Islington NHS Foundation Trust به عنوان متخصص و مدير كلينيك Clinical Lead تيم مشغول به كار شد. در طى اين دوره ايشان به درمان بيماران با مشكلات پيچيده اعصاب و روان پرداخت.
دكتر طارى در طى اين دوره به تدريس مباحث روانپزشكى به دانشجويان پزشكى در دانشگاه University College London پرداخت. دكتر طارى همچنين بعنوان ممتحن دانشجويان پزشكى در Whittington Hospital و سوپروايزر اموزشى و مدرس دستياران تخصص روانپزشكى در منطقه Camden و Islington بودند.
دكتر طارى در حال حاضر به عنوان متخصص روانپزشك و مدير كلينيكى Clinical Lead در يك مركز روانپزشكى، Associate Clinical Director برايه سرويس های روانپزشكى در خارج از بيمارستان community teams و مدرس روانپزشكى برايه East London NHS Foundation Trust مشغول به كار هستند.

درمان بیماریهای

Adult ADHD پيش فعالى بزرگسالان
Depressive Disorders اختلالات خلقى: انواع افسردگى
Anxiety Disorders اختلالات اضطرابى
Post Traumatic Stress Disorders اختلالات استرس پس از حوادث
Obsessive Compulsive Disorder اختلالات وسواسى
Schizophrenia and Psychotic Disorders اختلالات روانپزيشى، سايكوز و شيزوفرنى
Bipolar Affective Disorders اختلالات دو قطبى
Personality Disorders اختلالات شخصيتى
Psychosomatic Disorders اختلالات جسمى روانى
Adjustment disorder اختلال سازگاری
Panic disorder اختلال هراس
Sleep disorders اختلالات خواب
Seasonal Affective Disorder اختلال خلقی فصلی

بیمه ها

Cigna

Vitality Allianz

Worldwide Care

This post is also available in: English