اختلالات شخصيتى

اختلالات شخصيتى  :براى درك اختلالات شخصيتى ابتدا بايد يدانيم شخصيت چيست این مجموعه ای از ویژگی هایی است که فرد با انها رشد می کند و افراد را از دیگران متمایز ميسازد. شخصیت در طول دوران کودکی و نوجوانى شكل ميگيرد وهر فرد تا اوايل دهه سوم زندگى ( بي…

روانپریشی چيست؟

روانپریشی چيست؟ ‎روانپریشی، تجربه روانگردان یا حمله روانپريشى، یک مشکل سلامت روان است که باعث می شود افراد، درک و تفسیر متفاوتى از وقايع در مقايسه با اطرافيان خود داشته باشند. روانپریشی می تواند باعث مشكل در تميز واقعيت شود. ‎ روانپریشی …

افسردگی و عوامل آن

افسردگی چیست؟ افسردگی یک وضعیت سلامت روانی است. علائم شامل احساس غم و اندوه است که بیش از چند روز ادامه می یابد، خستگی و عدم انرژی، عزت نفس پایین و عدم اعتماد به نفس، تمرکز ضعیف، لذت نبردن از چیزها و فعالیت هایی که معمولا براى فرد لذت بخش هست…

پيش فعالى بزرگسالان چيست؟

بيش فعالى بزرگسالان چيست؟ بيش فعالى يك اختلال روانيست. علايم بيمارى شامل مشكلات دائمى در توجه، فعاليت بيش از حد و رفتارهايه ناگهانى و بدون تصميم قبلى ميباشد بيش فعالى بزرگسالان ميتواند منجر به روابط ناثابت، عدم موفقيت يا ناتوانى در اجرائه…