پيش فعالى بزرگسالان چيست؟

بيش فعالى بزرگسالان چيست؟ بيش فعالى يك اختلال روانيست. علايم بيمارى شامل مشكلات دائمى در توجه، فعاليت بيش از حد و رفتارهايه ناگهانى و بدون تصميم قبلى ميباشد بيش فعالى بزرگسالان ميتواند منجر به روابط ناثابت، عدم موفقيت يا ناتوانى در اجرائه…