نوشته‌ها

اختلالات شخصيتى

اختلالات شخصيتى  :براى درك اختلالات شخصيتى ابتدا بايد يدانيم شخصيت چيست این مجموعه ای از ویژگی هایی است که فرد با انها رشد می کند و افراد را از دیگران متمایز ميسازد. شخصیت در طول دوران کودکی و نوجوانى شكل ميگيرد وهر فرد تا اوايل دهه سوم زندگى ( بي…

روانپریشی چيست؟

روانپریشی چيست؟ ‎روانپریشی، تجربه روانگردان یا حمله روانپريشى، یک مشکل سلامت روان است که باعث می شود افراد، درک و تفسیر متفاوتى از وقايع در مقايسه با اطرافيان خود داشته باشند. روانپریشی می تواند باعث مشكل در تميز واقعيت شود. ‎ روانپریشی …